Hedersbevisninger

Svorkmo/N.O.I har 2 ulike hedersbevisninger, æresmedlemskap og hedersblomst/hedersdiplom.

Oversikt over æresmedlemmer:

Svorkmo idrettslag:

1947: Jon Bakken
1988: Otto Larsson

Drabant / Nedre Orkland idrettslag:

1971:
Erling Monseth
Trygve Monseth
Einar Monseth
Ludvig Løftamo
Nils Boksbu
Per J. Hongslo
Per A. Hongslo

Svorkmo/N.O.I.:

2012: Ole Rønning
2023:
Einride Asbøll
Lars Einar Rønning

 

Oversikt over hedersdiplomer:

(vi har dessverre ikke oversikt p.t. over hedersdiplomer gitt før sammenslåingen av Svorkmo IL og N.O.I., men ønsker tilbakemeldinger om dette. Ta kontakt med Styret om dere har informasjon om dette)

Svorkmo/N.O.I.:

1997:
Anders Solem
John Høve
Johan Mo
Olav Skjølberg
Knut Holte
Oddbjørn Tallerås
Leif Midtlyng

1999:
Trond Berbu
Ole Rønning

2002:
Peder Asbølmo
Moritz Bakken

2023:
Jon Tronvoll
Jon Roald Sandvik
Per Jostein Blokkum
Ole Ingvar Asbøll
Eidar Asbøll
Trine Snekvik Fagerli
Åge Berg
Arild Eggan
Erik P. Tronvoll
Støttegruppa for varmestua (Berit Berbu, Ingrid Skjærvold, Trine Snekvik Fagerli, Mette Rønning, Torild Rønning, Marit Olsø, Ingeborg Sandvik, Ingeborg Vullum, Helen Asbøll, Berit Asbøll)

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser