Kontakt oss

Hovedlaget

Adresse:

Svorkmo / NOI
Postboks 4
7329 Svorkmo

 

Styret 2018/2019 er Arbeidsutvalget + ledere i underavdelingene. 

 

Navn/epost

Telefon

Leder

Øyvind Løveseter Mikkelsen

402 18 036
Nestleder

Jo Vegar Olsø

924 25 146
Kasserer

Bente Dragset 

911 11 854
Styremedlem Odd Inge Sletvold

909 43 536

Styremedlem 

Arild Solem

918 09 633

Styremedlem 

Marthe Rønning

992 79 934
 Vara

Trond Ingar Fagerli

975 38 295

 Fotball / Håndball

Janne Sæthre

402 18 073

Ski / Friidrett / Trim

Trine Snekvik Fagerli

908 22 886

     

Ski/Trim/Friidrett 

 

Navn/epost

Telefon

Leder

Trine Snekvik Fagerli

908 22 886
Nestleder Berit Pettersen  
Kasserer

Åge Berg

997 66 556

Styremedlem

Per Jostein Blokkum

 
Styremedlem

Trond Ingar Fagerli

 975 38 295
Styremedlem Katie Olsø  
1.Vara

Jon Tronvoll

 907 23 586

2.Vara

Bjørn Svorkdal

 480 09 433

3.Vara

Inger Lise Kvikne

 

 

Fotball / Handball 

Adresse:

Svorkmo/NOI Fotball
Postboks 4
7329 SVORKMO
svorkmo.fotball@gmail.com

 

 

Navn/epost

Telefon

Leder

Janne Sæthre 402 18 073

Styremedlem

Trine Eggan

 
Styremedlem Janne Alise Fagerli

922 46 116

Styremedlem

Maja Svinsås Buan

 

Styremedlem

Gøran Aakerholm

 
Styremedlem Ragnhild Anita Skurengslien  
Styremedlem

Simon Bergem

 
 

 

 
1. Vara

Karl Olav Asbøllmo

724 84 463
2. Vara

Vegard Rønning

 

 

 

Idrettslaget Svorkmo/NOI

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser