Kontakt oss

Hovedlaget

Adresse:

Svorkmo / NOI
Postboks 4
7329 Svorkmo

 

Styret 2019/2020 er Arbeidsutvalget + ledere i underavdelingene. 

 

Navn/epost

Telefon

Leder

Øyvind Løveseter Mikkelsen

402 18 036
Nestleder

Jo Vegar Olsø

924 25 146
Kasserer

Bente Dragset 

911 11 854
Styremedlem Odd Inge Sletvold

909 43 536

Styremedlem 

Toril Sundli-Rosmo  

Styremedlem 

   
 Vara

Trond Ingar Fagerli

975 38 295

 Fotball / Håndball

Stein-Åge Reitan

974 10 311

Ski / Friidrett / Trim

Per Jostein Blokkum

970 98 065

     

Ski/Trim/Friidrett 

 

Navn/epost

Telefon

Leder

Per Jostein Blokkum

970 98 065
Nestleder Berit Pettersen  
Kasserer

Åge Berg

997 66 556

Styremedlem

Jon Tronvoll

 
Styremedlem

Trond Ingar Fagerli

 975 38 295
Styremedlem Katie Olsø  
1.Vara    

2.Vara

Bjørn Svorkdal

 480 09 433

3.Vara

Inger Lise Kvikne

 

 

Fotball / Handball 

Adresse:

Svorkmo/NOI Fotball
Postboks 4
7329 SVORKMO
svorkmo.fotball@gmail.com

 

 

Navn/epost

Telefon

Leder

Stein-Åge Reitan

974 10 311

Styremedlem

Trine Eggan

 
Styremedlem, kasserer Toril Jensvold Lillery

942 78 668 

Styremedlem

Maja Svinsås Buan

 

Styremedlem, sekretær

Marthe Hoston

 
Styremedlem Lars Steinshaug  
Styremedlem, sportslig leder

Simon Bergem

934 92 377 
Styremedlem Arild Eggan  
1. Vara

Stian Karlsen

 
2. Vara

Gøran Aakerholm

 

 

 

Idrettslaget Svorkmo/NOI

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser