Hjem » Årsmøtedatoer 2022

Årsmøtedatoer 2022


13.03.2022

Årsmøter 2022 Svorkmo/N.O.I.

 

Fotball/Håndball             22. mars kl 19.00
Ski/Friidrett                     24. mars kl 19.00
Hovedlaget                     30. mars kl 19.00

Alle på Asbøllsaga.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 15. mars.

Sakspapirer sendes ut gjennom medlemssystemet i forkant av møtet.

 

Enkel servering.

 

Vel møtt! 

Sportslig hilsen, Styrene Svorkmo/N.O.I.

 

 

Idrettslaget Svorkmo/NOI

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser