Hjem » Årsmøtet i Svorkmo/NOI har nå vedtatt å bygge kunstgressbane på Svorkmo

Årsmøtet i Svorkmo/NOI har nå vedtatt å bygge kunstgressbane på Svorkmo


22.03.2017

Tirsdag 21. mars ble årsmøtet i Svorkmo/NOI avholdt på Asbøllsaga.

19 personer møtte opp på møtet. Tallet er kanskje ikke imponerende, men det er bedre oppmøte enn på mange, mange år.

Undergruppe "Fotball/Handball" hadde på forhånd meldt inn en sak om bygging av kunstgressbane på Svorkmo.

Eva Skjølberg, som frem mot årsmøtet har drevet prosessen i den midlertidige kunstgresskomitèen, hadde saksfremlegget.
Hun kunne informere om at det allerede var søkt kommunen om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Kommunen har dessuten gitt tillatelse til ombygging til kunstgressbane på området det gressbanen ligger i dag.

Skjølberg la ikke skjul på at den store jobben fremover vil være å skaffe finansiering til prosjektet, og en frierferd til dalførets bedrifter blir en sentral del av dette.
Orkdal sanitetsforening har allerede vedtatt en garanti på 500.000 kr til kunstgressbanen.

Årsmøtet var enstemmig i at det skal bygges kunstgressbane på Svorkmo, forutsatt nødvendige godkjenninger, samt garanti for lån og en fullfinansiering før byggestart.

Årsmøtet vedtok også en kunstgresskomitè, som skal drive prosjektet videre. Eva Skjølberg ble valgt inn som leder av kunstgresskomitèen.
Kunstgresskomitèen ble også lagt inn i lagets organisasjonsplan, som også ble vedtatt av årsmøtet.

Ellers var det vanlige årsmøtesaker på sakslista.
Vinner av gavekort på 1000 kr (på G-sport), trukket blant medlemmer som hadde betalt medlemskontingent innen 1. mars, ble Jostein Wuttudal.

Styret for Svorkmo/NOI i 2017-2018 er som følger:

Leder: Øyvind Løveseter Mikkelsen
Nestleder: Jo Vegar Olsø
Styremedlem: Bente Dragset
Styremedlem: Bente Røen Grande
Styremedlem: Marthe Rønning
Styremedlem: Arild Solem
Vara: Trond Ingar Fagerli

De gjenvalgte lederne av undergruppene er Ole Ragnar Steinshaug (fotball/handball) og Trine Snekvik Fagerli (ski/trim/friidrett).


For gruppestyrer forøvrig , se "Kontakt oss" på hjemmeside.

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser