Fotoalbum

Blokkum TESandvik JVOlso Stolavs 2005 Friidrett 3 album, 38 bilder
Erlend Katie Ski 4 album, 56 bilder
Knotte 6ar Fotball-aldersbestemt 3 bilder
Barneidrett sma Barneidrett 1 album, 36 bilder

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser