Medlem i Svorkmo/NOI

Medlem av Svorkmo/NOI i 2023

For å bli medlem i Svorkmo/NOI, så må du motta en invitasjon fra oss.
Send oss en melding til 40218036 eller e-post til oyvind_loveseter@hotmail.com.
Vi trenger at du oppgir din e-postadresse eller ditt mobiltelefonnummer, slik at vi får sendt invitasjon elektronisk fra vårt medlemsregister.
Om du skal melde inn flere personer, så oppgir du e-post eller mobiltelefonnummer som skal knyttes til den enkelte.

Når du mottar en invitasjon fra oss på e-post eller SMS, så kan du registrere deg som medlem i Svorkmo/NOI.
Først når du har registrert deg, kan vi sende deg en faktura for betaling av medlemskap.     

Prisen for medlemskap i Svorkmo/NOI for 2023 er følgende:       

Enkeltmedlem:                          kr. 200
Familiemedlemskap:                 kr. 300

Familiemedlemskap for inntil 6 medlemmer, deretter 50 kr tillegg pr medlem (barn/ungdom inngår i familiemedlemskap t.o.m. det året det fyller 20 år).

 

Idrettslaget Svorkmo/NOI

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser