Medlem i Svorkmo/N.O.I.

Medlem av Svorkmo/N.O.I. 2024

Prisen for medlemskap i Svorkmo/N.O.I. i 2024 er 100 kr.

Årsmøtet 2023 vedtok at det ikke er mulig med familiemedlemskap for 2024. Familiemedlemskap er meget krevende å holde oppdatert i medlemsregisteret, noe som er nødvendig for at utsending av faktura skal bli korrekt.

For å bli medlem, så må du enten motta en invitasjon fra oss, eller registrere deg selv.
Send en SMS til 40218036 eller e-post til oyvind_loveseter@hotmail.com.

Vi trenger at du oppgir din e-postadresse og/eller ditt mobiltelefonnummer, slik at vi får sendt invitasjon elektronisk fra vårt medlemsregister. Om du skal melde inn flere personer, så oppgir du e-post og mobiltelefonnummer som skal knyttes til den enkelte. Når du mottar invitasjon fra oss, så kan du registrere deg som medlem.

Alternativt kan du via lenken https://medlemskap.nif.no registrere deg selv eller ditt barn.

Husk at medlemskap i idrettslaget først er gyldig når kontingent er betalt. Idrettslaget får aktivitetsmidler fra NIF og driftsmidler fra kommunen ut ifra medlemsantall. Dette er kjærkomne midler for å dekke alle utgiftene.
Betaling er dessuten helt nødvendig mtp forsikring for dere og/eller deres barn. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/forsikring/.

 

Mvh

Styret Svorkmo/N.O.I.

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser