Ski / Friidrett

Gruppestyret i ski/friidrett vil i 2023/2024 ha følgende sammensetning:

Leder:                                         Magnus Selbæk Haugen                  
Styremedlem:                             Katie Olsø
Styremedlem, kasserer:             Trine Snekvik Fagerli
Styremedlem:                             Jon Tronvoll
Styremedlem:                             Jo Inge Sandvik
Styremedlem:                             Vegard Rønning

1. Vara:                                      Trond Ingar Fagerli

2. Vara:                                      Jo Vegar Olsø

3. Vara:                                      Jon Roald Sandvik

 

 

Styret forsøker å gjøre sitt ytterste for at alle skal få gode skispor. Laget har et løypenett på totalt 54 km som kjøres jevnlig (Asbølsaga og Elgshøgda) og ønsker at flest mulig skal gjøre bruk av skiløypene. Det planlegges samarbeid med flere andre idrettslag for å bedre løypenettet.

 

Styret vil videreføre tilbudet om skitrening/skileik for barn til høsten og vinteren og håper på solid oppmøte. Disse kveldene ønsker vi også å se foreldre i skiløypa og det vil bli delt ut program når det nærmer seg oppstart.

 

Det er mange gode grunner for å la barna delta på skitrening/skileik:

  • fysisk aktivitet er viktigere enn noen gang
  • samlingene er basert på leik
  • vi garanterer frisk luft
  • i tillegg til gode skiferdigheter utvikles gode motoriske ferdigheter
  • det er ingen treningsavgift (men vi oppfordrer til medlemskap)

 

Turløyper i vårt område:

Løyper til Elgshøgda på østsida og Berbuslykkja/Kammyren/Høgberget på vestsida godt merket med skilt. Løypenettet er fint å bruke sommer som vinter. Vi minner om at de som har vært innom trimpost enten på Elgshøgda, Hiråsen eller Berbuslykkja minimum 5 ganger (sept – sept) er med i trekkingen av fine premier.

 

Ellers vil vi be alle våre medlemmer og andre om å ta kontakt med styret for ros eller ris – og kom gjerne med innspill på aktiviteter eller andre tiltak.

 

Sommer som vinter oppfordrer vi store og små til å gjennomføre hyppige turer i vårt flotte turterreng

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser