Hjem » Årsmøter 2020

Årsmøter 2020


11.03.2020

Årsmøter 2020 Svorkmo/N.O.I.

 

Ski/Friidrett            19. mars kl 19.00
Fotball/Håndball    24. mars kl 19.30
Hovedlaget            31. mars kl 19.00

 

Alle på Asbøllsaga.

Saker som ønskes behandet på årsmøtet må sendes styret innen 17. mars.

Saksliste for årsmøtet i hovedlaget legges ut på www.svorkmonoi.no senest 24.mars.

 

 

Vel møtt!

 

Styrene Svorkmo/N.O.I.

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser