Hjem » Årsmøter 2021

Årsmøter 2021


28.02.2021

Årsmøtedatoer 2021

Det blir fysiske møter, hvis det ikke settes strengere restriksjoner enn det vi har i Orkland kommune akkurat nå. Oppmøtet de siste årene har ikke vært høyere enn at vi greier å overholde 1-metersregel på Asbøllsaga.

Vi fører lister med navn og telefonnummer ved oppmøte.

Fotball/Håndball             16. mars kl 18.30
Ski/Friidrett                       17. mars kl 18.30
Hovedlaget                         24. mars kl 18.30

Alle på Asbøllsaga.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 10. mars.

Saksliste for årsmøtet i hovedlaget legges ut på www.svorkmonoi.no senest 17. mars.

 

Vel møtt!

Styrene Svorkmo/N.O.I.

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser