Hjem » Medlemskontingent 2020

Medlemskontingent 2020


02.06.2020

Medlem av Svorkmo/NOI i 2020

Er du aktiv i Svorkmo/NOI må du huske å betale medlemskontingenten for 2020.

Det er selvfølgelig fullt mulig å være medlem av idrettslaget selv om du ikke bedriver aktiv idrett.
Kanskje synes du Svorkmo/NOI legger til rette for mange fine turløyper i nærmiljøet, eller at idrettslaget bidrar positivt på andre måter. Du kan gi et bidrag ved å betale medlemskontingent.

Betal etter følgende satser til kontonummer 4270.17.14428:
Enkeltmedlem: kr. 150
Familiemedlemskap: kr. 300

Barn/ungdommer inngår i familiemedlemskap t.o.m. det året det fyller 20 år.

Medlemsgiro Svorkmo/NOI 2020.

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser