Hjem » Årsmøter 2016

Årsmøter 2016


16.03.2016

Årets årsmøtedatoer:

Onsdag 16. mars kl. 19.30            Ski/Trim/Friidrett

Tirsdag 29. mars kl. 19.30             Fotball/Handball

Onsdag 30. mars kl. 19.30            Hovedlaget

Ny lovnorm skal vedtas på årsmøtet i hovedlaget.

 

Annonsen har allerede vært på trykk 2 ganger i avisa Sør-Trøndelag.

 

Vel møtt!

Mvh
Styrene

 

 

 

Idrettslaget Svorkmo/NOI

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser