Hjem » Saksliste til årsmøtet i hovedlaget 30. mars

Saksliste til årsmøtet i hovedlaget 30. mars


24.03.2016

Saksliste:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste
 3. Velge dirigent og referent
 4. Behandle årsmelding, herunder også gruppeårsmeldinger
 5. Behandle regnskap for 2015
 6. Behandle innkomne saker - ingen saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta budsjett for 2016
 9. Behandle ny lovnorm for idrettslaget
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Valg
  1. Leder for 1 år
  2. Nestleder for 2 år
  3. Styremedlemmer for 2 år og vara for 1 år
  4. 2 revisorer for 1 år
  5. Valgkomitè
  6. Godkjenne avdelingsstyrene
 12. Utdeling av gavekort
 13. Underskrive protokoll

 

Vel møtt på Asbøllsaga 30. mars kl 19.30!

Mvh
Styret

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser