Hjem » Ski/trim/friidrett sin populære barneidrett i Samfunnshuset starter opp igjen!

Barneidrett store4

Ski/trim/friidrett sin populære barneidrett i Samfunnshuset starter opp igjen!


22.08.2014

DATOER FOR HØSTEN!
Barneidrett for barn 2-3 år starter tirsdag 26.august kl 17.30. (treninger oddetallsuker). Det blir 8 treninger i høst.
Barneidrett for 4-6 år starter tirsdag 2. september (treninger partallsuker). Totalt 8 treninger i høst.

TRENINGSDATOER FOR 2-3 ÅR: 26 august, 9+23 september, 7+21 oktober, 4+18 november og 2 desember.
TRENINGSDATOER 4-6 ÅR: 2+16+30 september, 14+28 oktober, 11+25 november og 9 desember.

Barneidretten er på tirsdager fra klokken 17.30-18.30 og koster 200,- for vår/høst-2014. Innbetaling skjer på kontonr: 4270.06.04289. høst 2014: 200,- pr barn (merk med barnets navn). ALLE må være MEDLEM I IDRETTSLAGET pga forsikring.

For medlemskap i Svorkmo/NOI, betal kontingent til konto-nr: 4270.31.48489. Det koster kr 100 for enkeltmedlemmer og kr 200 for familiemedlemskap. Husk å skrive inn NAVN og FØDSELSÅR i meldingsfeltet på ALLE som skal meldes inn.


På gruppa for de største barna vil Åse Wuttudal ha ansvaret og lede gruppa. Det vil være felles sang og dans først, og etter hvert vil utstyr settes ut på flere stasjoner i salen. Det er muligheter for barna å lære helt grunnleggende elementer i turn. Alle foreldre hjelper til å finne frem utstyr, stå å sikre ved de forskjellige stasjonene og rydde utstyret igjen.
På gruppa for de minste har Stine Sandstad ansvaret. På den gruppa leker vi oss i gymsalen med de forskjellige aktivitetene som finnes. Alle foreldre hjelper til å finne frem utstyr og rydde igjen.
Påmelding skjer ved oppmøte!
Spørsmål?
Eldste gruppa, kontakt Åse Wuttudal 911 90 675
Yngste gruppa, kontakt Stine Sandstad 988 93 504

 

Vel møtt!

Barneidrett store7

 

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser