Hjem » Saksliste årsmøte-2017

Saksliste årsmøte-2017


14.03.2017

 

 

ÅRSMØTE

SVORKMO/N.O.I.

Asbøllsaga,

21.03.2017 kl. 19.00

 

Saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste

3. Velge dirigent og referent

4. Behandle årsmelding, herunder også gruppeårsmeldinger

5. Behandle regnskap for 2016

6. Behandle innkomne saker

           a) Bygging av kunstgressbane på Svorkmo. Forslag vedtatt på årsmøte-2017 i underavd. Fotball/Handball.

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta budsjett for 2017

9. Behandle lovnorm for idrettslaget

10. Valg

  1. Leder for 1 år
  2. Nestleder for 2 år
  3. Styremedlemmer for 2 år og vara for 1 år
  4. 2 revisorer for 1 år
  5. Valgkomitè
  6. Godkjenne avdelingsstyrene

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

12. Utdeling av gavekort

13. Underskrive protokoll

 

Vel møtt på Asbøllsaga 21. mars kl 19.00!

Styret

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser