Hjem » Årsmøtedatoene er klare

Arsmoteannonse 2018

Årsmøtedatoene er klare


11.02.2018

Årsmøtene i Svorkmo/NOI avholdes som følger:

Ski/trim/friidrett: 5. mars kl 19.30
Fotball/Håndball 13. mars kl 19.30
Hovedlaget 22. mars kl 19.00

Alle på Asbøllsaga.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 2 uker før årsmøtedato.

Vel møtt!

Beste hilsen,
Styrene Svorkmo/NOI

 

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser