Hjem » Saksliste til årsmøtet 22. mars kl 19.00 Asbøllsaga

Saksliste til årsmøtet 22. mars kl 19.00 Asbøllsaga


16.03.2018

GRATULERER MED 125 ÅR!

 

ÅRSMØTE

SVORKMO/N.O.I.

Asbøllsaga,

22.03.2018 kl. 19.00

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste

3. Velge dirigent og referent

4. Behandle årsmelding, herunder også gruppeårsmeldinger

5. Behandle regnskap for 2017, herunder grupperegnskap

6. Behandle innkomne saker

            1) Arrangement ifm 125-årsjubileum

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta budsjett for 2018, herunder gruppebudsjett

9. Behandle lovnorm for idrettslaget

10. Valg

  1. Leder for 1 år
  2. Nestleder for 2 år
  3. Styremedlemmer for 2 år og vara for 1 år
  4. 2 revisorer for 1 år
  5. Representasjon Orkdal Idrettsråd (501-1000 medlemmer gir 4 representanter)
  6. Valgkomitè
  7. Godkjenne avdelingsstyrene

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

12. Utdeling av gavekort

13. Underskrive protokoll

 

 

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser