Hjem » Årsmøter 2019

Årsmøter 2019


03.03.2019

Årsmøtene i Svorkmo/NOI avholdes følgende datoer:

Ski/trim/friidrett 18. mars kl 19.30
Fotball/handball 21. mars kl 19.30
Hovedlaget 28. mars kl 19.00

Alle på Asbøllsaga.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 14. mars.
Saksliste legges ut på www.svorkmonoi.no 21. mars.

Vel møtt!

Hilsen styrene i Svorkmo/NOI

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser