Hjem » Saksliste-Årsmøte hovedlaget 2014

Saksliste-Årsmøte hovedlaget 2014


13.03.2014

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av de stemmeberettige
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste
 3. Velge dirigent og referent
 4. Behandle årsmelding, herunder også gruppeårsmeldinger
 5. Behandle regnskap for 2013
 6. Fastsette medlemskontingent
 7. Vedta budsjett for 2014
 8. Behandle organisasjonsplan
 9. Valg
  1. Leder for 1 år
  2. Nestleder for 2 år
  3. Styremedlemmer for 2 år og vara for 1 år
  4. 2 revisorer for 1 år
  5. Valgkomitè
  6. Godkjenne avdelingsstyrene
 10. Utdeling av gavekort
 11. Underskrive protokoll

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser