Hjem » Årsmøter-2015

Årsmøter-2015


07.03.2015

Årets årsmøter er berammet til følgende tidspunkter:

Ski/Trim/Friidrett, tirsdag 10. mars kl. 19.00
Fotball/Handball, torsdag 12. mars kl. 18.00
Hovedlaget, mandag 16. mars kl. 19.00

Alle møter finner sted på Asbøllsaga.
Vanlige årsmøtesaker.

Enkel bevertning.

Vel møtt!

 

Styret,
Svorkmo/NOI

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser