Hjem » Ole Rønning "årets ildsjel" i Orkdal

Ole Ronning

Ole Rønning årets ildsjel i Orkdal


09.10.2015

Det var på et årsmøte i Svorkmo/NOI avd. ski/trim/friidrett for noen år tilbake at Jon Tronvoll kom opp med forslaget om å nominere Ole Rønning som lagets kandidat til "årets ildsjel". Nominasjonen er begrunnet i lang og tro tjeneste i idrettslaget på Svorkmo (Svorkmo IL, og senere Svorkmo/NOI), og en dugnadsånd over en periode på 60 år!

Forslaget bli bragt videre til Orkdal idrettsråd, som vurderer kanditater fra idrettslagene i kommunen.
Ole ble nominert også i 2014, men den gang stemte flertallet i idrettsrådet for Egil Bysting som Orkdal sin kandidat i Sør-Trøndelag.

I 2015 ble det imidlertid Ole Rønning sin tur, velfortjent.
Svorkmo/NOI er stolte over at Ole Rønning er Orkdal sin kandidat!
Fredag 16. oktober blir idrettens hederskveld arrangert i Trondheim, og Ole skal da sammen med flere andre hedres for sin innsats innen idretten.

Hva er så en ildsjel?
Under følger Norges idrettsforbund sine kriterier for å være nominert som ildsjel:

  • En person/personer som gjør det lille ekstra - gjør en forskjell
  • En representant for en åpen og inkluderende idrettskultur
  • En god representant for trøndersk idrett
  • Et forbilde for andre
  • En pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø
  • En innsats for fysisk aktivitet og god helse
  • Et arbeid med glede, helse, felleskap og ærlighet som rettesnor
  • Sør-Trøndersk idretts verdier skal speiles av vinneren/vinnerne

 

Innlegg om årets ildsjel i avisa Sør-Trøndelag.
Bildet øverst i saken også fra avisa Sør-Trøndelag.

 

Svorkmo/NOI føler litt stolthet i dobbel forstand, for Meldal sin kandidat heter nemlig Åse Wuttudal.
Åse er, som kjent, initiativ-taker og driver av barneidretten i Svorkmo/NOI avd. ski/trim/friidrett.
Svorkmo/NOI gratulerer Åse med velfortjent heder!

 

Her finner du begrunnelsen for nominasjonene for resten av Sør-Trøndelag sine kommuner.

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser