Hjem » Saksliste Årsmøte 2019

Saksliste Årsmøte 2019


26.03.2019

ÅRSMØTE SVORKMO/N.O.I.

Asbøllsaga,28.03.2019 kl. 19.00

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste
 3. Velge dirigent og referent
 4. Behandle årsmelding, herunder også gruppeårsmeldinger
 5. Behandle regnskap for 2018
 6. Behandle innkomne saker (ingen innkomne saker)
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta budsjett for 2019
 9. Valg
  1. Leder for 1 år
  2. Nestleder for 2 år
  3. Styremedlemmer for 2 år og vara for 1 år
  4. 2 revisorer for 1 år
  5. Representasjon Orkdal Idrettsråd (501-1000 medlemmer gir 4 representanter)
  6. Valgkomitè
  7. Godkjenne avdelingsstyrene
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Utdeling av gavekort
 12. Underskrive protokoll

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser