Hjem » Årsmøtene i Svorkmo/NOI er avsluttet

IngebrigtBakken

Årsmøtene i Svorkmo/NOI er avsluttet


25.03.2018

Sist torsdag ble årsmøtet i hovedlaget avholdt på Asbøllsaga.

Hovedfokus for kvelden ble den ene innmeldte saken; 125-årsjubileum.

14. mars i år var det nemlig 125 år siden Svorkmo Skilag ble stiftet i Voldøyen forsamlingshus, med Ingebrigt Bakken som første styreleder (i følge "Orkdølen").
Drøyt 18 år senere ble navnet omgjort til Svorkmo Idrettslag, da også fotballen gjorde sitt inntog på Svorkmo.
I 1931 Ble Drabant stiftet av idrettsinteressert ungdom i Monseth skolekrets, med Erling Monseth som første leder. Også i Drabant var hovedfokus på fotball og ski.
Lagets virkeområde ble etterhvert utvidet til å favne også vestsiden av Orkla, og dette var muligens grunnen til at navnet i 1946 ble endret fra Drabant til Nedre Orkland Idrettslag.
I 1988 ble Svorkmo idrettslag og Nedre Orkland Idrettslag slått sammen til ett idrettslag.

På årsmøtet torsdag var det stor enighet om at Svorkmo/NOI må feire dette jubileumet, og at det vil være fornuftig å slå dette sammen med den offisielle åpningen av Svorkmo kunstgress! Det er allerede flere personer som har sagt seg villig til å være med i en jubileumskomitè.
Det er også ytret et ønske om å få til en 25-årsberetning som et supplement til beretningen som ble laget til 100-årsjubileumet.

På årsmøtet ellers ble det gjennomgått økonomi, og både fotball/håndball, ski/trim/friidrett og hovedlaget gikk med overskudd i 2017.

Ellers er det gledelig at håndballaktiviteten ser ut til å bli dratt i gang igjen. Det er ønske om å starte et damelag i 5.divisjon. Det er allerede over 20 damer som er interessert i å bli med for å få opp håndballaktiviteten i Svorkmo/NOI. Trine Eggan og Maja Svinsås Buan ble valgt inn i styret for fotball/håndball for å ivareta håndballinteressen.

Ole Ragnar Steinshaug ble på møtet takket av med blomster, for mange år med solid innsats som leder av fotball/håndball.

Dette er styret for 2018/2019 i Svorkmo/NOI:
Leder: Øyvind Løveseter Mikkelsen
Nestleder: Jo Vegar Olsø
Styremedlemmer: Bente Dragset, Arild Solem, Odd Inge Sletvold og Marthe Rønning.
Varamedlem: Trond Ingar Fagerli.

Leder fotball/håndball: Janne Sæthre.
Leder ski/trim/friidrett: Trine Snekvik Fagerli.

Resten av gruppestyrene finner du her.

20180322 203842

Fra venstre: Edvard Damli, Ole Ragnar Steinshaug, Janne Alise Fagerli, Arild Eggan, Trine Eggan, Maja Svinsås Buan, Trond Ingar Fagerli, Jo Vegar Olsø, Bente Dragset, Trine Snekvik Fagerli, Ragnhild Anita Skurengslien, Håvard Metliås. Foto: Øyvind L Mikkelsen.

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser